ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

RETOURNEREN/RUILEN

De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
De genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument het pakketje heeft ontvangen.
Stuurt u na de levering van uw bestelling de schoenen binnen 14 dagen terug, dan heeft u recht op een waardebon of geld. Wel onder 1 voorwaarde: Als de schoenen niet gedragen zijn. De kosten van het retourneren van uw bestelling betaalt u zelf. Wij behouden ons het recht voor een aftrek van het bedrag als er sprake is van verlies van waarde of beschadiging van het product of verpakking.

Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan zoals hierboven vermeld.

BESTELLING PROCES
Wij Thluxuryhouse werken samen met een leverancier die zich niet in Nederland bevindt. Vandaar dat de levertijden kunnen afwijken.
De verzending gaat als volgt, zodra u de bestelling plaatst op onze website houden wij u zo veel mogelijk op de hoogte over uw bestelling. Dit doen wij via WhatsApp of E-Mail, u ontvangt van ons een bericht als het pakketje is verstuurd en daarna het track en trace nummer om het pakket te volgen! Onze pakketten worden verstuurd met DHL en de status van u pakket wordt per dag vermeld.
Wanneer het pakket onderweg is naar u krijgt u een track & trace code.

VERZENDING BINNEN NEDERLAND

Soms hebben wij bepaalde producten in bepaalde maten op voorraad, deze bestellingen zullen binnen 1-2 werkdagen geleverd worden bij u thuis. Bezorgd door PostNL met track & trace.

VERZENDING BELGIË

Bestellingen die op voorraad zijn zullen binnen 2-3 werkdagen bij u thuis geleverd worden vanaf de eerst volgende besteldag. Bezorgd door PostNL met track & trace.

VERZENDING DUITSLAND

Bestellingen die op voorraad zijn zullen binnen 2-3 werkdagen bij u thuis geleverd worden vanaf de eerst volgende besteldag. Bezorgd door PostNL met track & trace.

KLACHT

Als u een klacht heeft over een product of een levering dan kunt u een mail sturen met hierin een beschrijving van de klacht. Dit kan naar info@thluxuryhouse.com. In sommige gevallen wordt u gevraagd het product terug te sturen zodat wij deze klacht verder af kunnen handelen. Nadat u een klacht heeft ingediend nemen wij contact met u op.

Languages